Naše firma Nástrojárna-Voltuš byla založena v roce 1992, když se náš otec-zakladatel František Částka senior mohl díky kýženým novým politicko-ekonomickým poměrům rozloučit se stále ještě socialistickými pořádky v podniku, kde byl do té doby zaměstnán více než dvacet let, a veden podnikatelským duchem, vírou ve vlastní schopnosti a odhodláním uspět, postavil se na vlastní nohy.

Začátky, pravda, nebyly lehké, ale pan Částka za plné podpory své rodiny překonával všechny obtíže spojené s odpovědností za vlastní firmu. Neustále se s flexibilitou přizpůsoboval turbulentnímu vývoji tržní poptávky a odrážel tlak velké konkurence. Ze svých čtyř synů si mezitím vychoval zdatné následovníky, kteří přinesli novou krev a nové myšlenky, když progresivně razili přechod od konvenčních strojů k CNC technologii.

Za dobu své existence firma téměř zdvacetinásobila své výrobní prostory a díky novým CNC strojům došlo k několikanásobnému zvýšení produkce, kvality i zisku.

Jelikož vždy držíme prst na tepu doby, zaměřila se naše firma především na výrobu nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl.

Inovace, pružnost, výkonnost, pracovní morálka a vůbec láska k oboru, to jsou hesla naší firemní politiky. Přesvědčte se sami.

 

2007 (c) Nástrojárna Voltuš; Webdesign MoniAK